Over ons

Over Splendid

SplendidTravelSplendid is het resultaat van jarenlange ervaring in de scholing van intuïtie, energie en bewustzijn. Splendid is een creatie van  Marian van der Spek en Tjeerd Gorter.

We zien een ontwikkeling dat veel mensen in deze tijd snel willen en kunnen ontwikkelen en leren.  We willen dit graag ondersteunen, met Splendid geven we dan ook een nieuwe, vitale slinger aan het vakgebied door in de lessen nadrukkelijk de integratie van het ‘energie- en bewustzijnswerk’ en het dagelijks leven centraal te stellen. De lessen krijgen daarmee een andere betekenis en diepte. We kiezen er daarbij voor om al heel snel mensen te leren energie waar te nemen van anderen, individueel en ook van groepen en situaties. Hiermee versnellen we processen en doen we tegelijkertijd recht aan alle levenservaring die mensen al hebben. Daarnaast kiezen we er soms voor externe trainers uit verwante vakgebieden te vragen, waardoor het vak breed ingebed wordt.

Door de reizen (Splendid Travel) gebruiken we bewust kennis en informatie van vroegere culturen over leven, geluk, doodgaan,  emoties, patronen die niet meer aan de orde zijn loslaten, vertrouwen en overgave. Deze informatie kunnen we in onze tijd goed gebruiken, vinden we.

Over Marian

Marian heeMarian-vierkantft 26 jaar als leraar in het  Basisonderwijs gewerkt. Haar kwaliteiten in het onderwijs liggen in “het zien” van het kind om vervolgens af te stemmen op de eigenheid, talenten van en zorg voor het kind een kwaliteit die ze graag meeneemt naar het werken met volwassenen in Splendid. Marian is een leraar in hart en nieren. De grote kwaliteit van Marian ligt in ‘Zijn’ en van daaruit haarscherp weten en aanvoelen van wat er is en daar vanuit handelen.

Over Tjeerd

Tjeerd-vierkantTjeerd is van origine fysisch geograaf. Hij heeft 10 jaar in het bodemonderzoek en in de milieu-effectrapportage gewerkt. Vervolgens heeft hij jarenlang als leraar en later als directeur bij de grootste school in Nederland op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, bewustzijns- en intuïtieve ontwikkeling gewerkt. In 2012 is hij weer voor zichzelf begonnen, eerst met het leiden van reizen, waarin hij de fysische geografie combineerde met het leraarschap bewustzijnsontwikkeling, en ook weer als leraar in de Splendid-opleidingen.

Samen

Sinds 2014  werken Tjeerd en Marian samen in Splendid, waar zowel plek is voor de reizen als ook voor het vakgebied van bewustzijnsontwikkeling. Kenmerkende kwaliteiten bij lesgeven en reizen leiden zijn het bieden van ruimte, veiligheid, vertrouwen en gemak.