Krachtplaatsen in Wieringen

Het Geheime Waddeneiland

De Wieringenmeer is een zeer bijzonder gebied, in geologisch, historisch en energetisch opzicht. Je komt even in een andere wereld en in je eigen, natuurlijke ritme. Een prachtig gebied om door te waaien, te ontstressen, op te laden en je te verwonderen. 

Maar eerst even in het algemeen: 

Waarom zou je eigenlijk in een gebied de krachtpaatsen gaan ervaren? 

Onze levens spelen zich vaak binnen af,  min of meer afgezonderd van de natuurlijke kleuren, geuren, ritmes en trillingen van de aarde, van de natuur, de lucht, het water en het weer. We worden daar meestal niet gelukkiger, vitaler of energieker door. Door gericht te leren verbinden met gezonde buitenplekken krijgen we weer het gevoel terug van ontspanning, ontstressing, van onze plek in het geheel en van de natuurlijke heling die de aarde kan geven. In Schotland mogen artsen zelfs natuur voorschrijven als medicijn. En terecht! ‘Buiten’ inspireert ons tot gezonde besluiten en het stimuleert het bewandelen van –in meerdere opzichten- nieuwe paden. In onze ogen is dit een van de meest fundamentele stappen om weer in balans met onze leefomgeving te leven, naar een écht ‘nieuw normaal’ dus.

In onze energie-excursies en -reizen doen we dit ‘her-verbinden’ gericht, waardoor inzichten nog sneller komen en het dieper doorwerkt dan bijvoorbeeld een gewone wandeling. We bezoeken gebieden en plaatsen ‘waar wat in het landschap of in de ondergrond gebeurt’, of waar de menselijke geschiedenis is verweven met de energie van het land (Stonehenge, een kathedraal, een hunebed, een oude ‘vergader-eik’ of een grafheuvel zijn voorbeelden). Kortom, plekken waar wat te beleven valt! We zorgen dat je goed weet en voelt ‘op welke grond je loopt’. Dat maakt het ingebed en gegrond in het leven.

Je maakt dus contact met een gebied en gaat daartoe ook bij jezelf naar binnen. We maken een combinatie tussen genieten, kijken, voelen en ervaren. Dit laatste maakt dat je er ook echt iets mee doet in je leven. 

We kiezen de gebieden met zorg uit en hopen je hiermee nieuwe stukjes Nederland, België, Duitsland, of… te laten zien en voelen. In deze blog gaan we in op het bijzondere verhaal van de Wieringenmeer. 

De bijzondere ontstaanswijze van de Wieringenmeer

Wieringen is een atypische streek voor Noord-Holland. Het is een glooiend gebied in het overigens vlakke Noord-Holland. De naam Wieringen komt vermoedelijk van het friese ‘wir’, dat hoogte betekent). Als energie-avonturier worden alle antennes wakker bij dit soort veranderingen en ‘afwijkingen’ in een regio.

Zo’n 150.000 jaar geleden, bewoog een ijslob uit Scandinavié zich in zuidwestelijke richting  en schuurde een diep bekken uit, waarin door de ijsdruk een laag keileem ontstond. Aan beide zijden van de lob werd het sediment omhoog geduwd en zo werden aan beide zijden stuwwallen gevormd. De noordelijke rug ligt op Texel, met onder andere de Hoge Berg, een krachtig energiepunt ook overigens. Deze noordelijke rug zorgde voor een luwte in de zeestroom naar het oost-noordoosten toe, waarin de andere Waddeneilanden konden ontstaan. 

In Wieringen ontstond de zuidelijke stuwwal. Later is het ijs ook over de stuwwal zelf heen gegleden en heeft hier een laag keileem afgezet (rode in onderstaande dwarsdoornede). Ook kun je hier nog zwerfkeien uit Scandinavië terugvinden. 

Nadat de ijstijd ten einde liep, steeg de zeespiegel in het warme Eemien en de kustlijn lag precies bij Westerland. Vervolgens kwam er weer een ijstijd en zakte de zeespiegel weer zo’n 120 meter. In deze periode bereikte het ijs Wieringen niet. Het was echter wel koud, het land onbegroeid en de wind had vrij spel, waardoor lagen dekzand tot soms wel 2 meter dik tegen de stuwwal werden afgezet (gele laag in dwarsdoorsnede).  Na de laatste ijstijd (zo’n 11.000 jaar geleden), kreeg het water weer de ruimte, maar altijd bleef dit een hoger gelegen rug in het landschap, soms in een moerasgebied, dan weer aan of in zee.

Tegenwoordig ligt het hoogste punt op 12,8 meter boven NAP.

Beschrijving: Macintosh HD:Users:tjeerdgorter:Desktop:Splendid-life:Website 2020:Blogs 2020 :Unknown.jpeg

Bron: Natuurtijdschriften.nl

Mensen in de Wieringermeer

Zoals ook elders in ons land werden de hoge delen in de prehistorie en historie al vroeg gebruikt, omdat mensen geen natte voeten kregen, konden wonen en landbouw bedrijven. Bij Hippolytushoef is een voorwerp gevonden dat suggereert dat hier al 70.000 jaar geleden bewoning zou zijn geweest (bron: pagowirense.nl). 

De Nicolaaskerk (wordt al in de 9e genoemd op een goederenlijst van het bisdom Utrecht. 

In deze tijd van Corona is het aardig om te vermelden is, dat het eiland in de VOC tijd gebruikt werd om zeelieden, verdacht van een tropische ziekte, hier in quarantaine te laten gaan. Prima plek, nog steeds eigenlijk…

Ook was het eiland een ballingsoord voor kroonprins Wilhelm, die er tot 1923 woonde. 

Energieplaatsen van de Wieringermeer

Omdat mensen al lang in dit gebied lopen is de wisselwerking tussen de geografische gesteldheid en de aandacht van de mens hier goed voelbaar. Ieder landschapselement heeft z’n eigen sfeer.

Wil je zo’n gebied ontdekken dat is het fijn je ‘voelsprieten’ en je ogen al open te zetten nog voordat je er bent. Je kunt bijvoorbeeld, zoals we ook op de excursie doen, vanaf de Noordzeekusthet gebied in te rijden, of juist vanaf de andere kant beginnen, op de Afsluitdijk. Je voelt dan de kwaliteiten en de verschillen beter, omdat letterlijk de beleving verandert.

Je kunt in en rondom Wieringen de volgende aspecten en diversiteit met steeds een eigen sfeer en kwaliteit ervaren: uiteraard de stuwwal zelf (dring eens door met je gevoel ‘in het zand’, neem een schepje mee en neem het ook waar), de Noordzeekust met het duinlandschap (adem hier de beweging en deining of de beweging van de duinen in), het vlakke zeekleigebied met bloementeelt en grasland (hoe voelt hier de cultuur op deze zware klei), de Waddenzee (ga op de dijk zitten en laat de oneindigheid door je heen gaan), de oude en nieuwe kerkjes (concentreer je eens op de oorspronkelijke bedoeling en verbinding tussen aarde en kosmos, laat de stilte en heling door je heen gaan: Westerland, Stroe en Hippolytushoef) en de aangelegde bossen in Wieringen. Energetisch zijn al deze elementen en gebieden anders, door sfeer, schoonheid, licht, aard, kwaliteit en intensiteit. 

Ga gewoon eens ergens in zo’n gebied staan en laat het op je inwerken: wat zegt het je en wat doet het met je? Hoe inspireert jou dit?

Kortom: een dagje in en rond Wieringen brengt je in contact met de oer-geschiedenis en oerkrachten van ons land en water, kortom met de essentie van de aarde. Het gebied is uniek en doet soms een beetje denken aan Texel of het terpenlandschap in Friesland, terwijl het de ontstaanswijze van de Utrechtse Heuvelrug of Veluwe heeft.

Je hoeft je daarvoor niet te verdiepen in concepten als leylijnen, je hoeft alleen maar te voelen. 

Tips om zelf krachtplaatsen te ervaren

(zie ook het boek Levend Land voor een uitgebreider overzicht). 

  • Zorg voor een goede topografische kaart met hoogtelijnen, aanduidingen van bijzondere plekken, oude kerkjes, bronnetjes, plekken met oude namen, etc. Laat je drijven door nieuwsgierigheid, waar je zin hebt om heen te gaan en uiteraard door je intuïtie. 
  • Kijk waar er gradiënten (in hoogte, of in verkaveling of in landgebruik) zijn. Hier moet je zijn… 
  • Besef dat een krachtplaats een krachtplaats is als het er voor jou een is, als het jou iets doet. Het gaat altijd om jouw ervaring, jouw gesprek met het wezen van een plek of gebied en wat het effect op jou is. Er is zoveel wat de kracht van een plek bepaalt: de kracht van het aardmagnetisch veld, de schoonheid, het licht, je eigen voorkeuren, etc. Hou het simpel: voel en geniet gewoon! 
  • En natuurlijk: ga gewoon eens op een excursie mee en verzeker je daarmee van een boeiende, mooie, aangename en wellicht inzichtsvolle dag. 

Ga je op 6 september mee met de excursie naar Wieringen? Schrijf je hier in.

Meer weten: 

Doe het veldcollege: ervaren van Krachtplekken. Klik daartoe hier.

Of lees het boek Levend Land, klik hier.  

Volgende excursies met weer andere verhalen: 

10 – 13 september: Schiermonnikoog

23 september: Wandelen op de Zuidoostelijke Veluwerand

10 oktober: Krachtplekken van Vlaanderen

29 oktober: De Isterberg en Twente

7 november: Hunebedden

21 november: Wandeling door een Hanzestad.