Mannenjaar 2020

Je bent vrij, man!

In deze tijd lijkt alles wel in beweging en niets is meer hetzelfde. Er wordt veel van ons allemaal gevraagd. Dat geldt ook voor de positie en de plek van mannen en vrouwen en vooral ook hoe we daartegenaan kijken. Het gevolg is dat er veel druk en soms grote verwachtingen op je afkomen. Dit heeft allemaal maar heel weinig te maken met wat jij in de kern bent en waar jij voor staat.

Mannen en vrouwen zijn natuurlijk allebei in wezen mensen, maar de fysieke situatie van man of vrouw en de daarbij horende specifieke energiekwaliteiten verschillen wel nadrukkelijk. Of je man of vrouw bent bepaalt ook veel van hoe we ons voelen, gedragen, wat we willen en waar we ons wel of niet verplicht toe voelen. En dat maakt ook dat er allerlei stereotypen in werking gaan en waar we ons door laten beïnvloeden.

In dit mannenjaar gaan we kijken naar een aantal thema’s (rollen, intenties, keuzes, plezier of serieus, oververantwoordelijkheid, ruimte, relaties, etc) die bepalend zijn hoe jij je als man manifesteert om uiteindelijk uit te komen bij wat jij in wezen bent. Je krijgt weer de beschikking over de specifieke en unieke opgeschoonde kwaliteiten van jouw manlijke energie. Deze ontdoe je van alle maatschappelijke en culturele ideeën en andere ‘flauwekul’. Dit geeft je rust, ruimte, gemak en vrijheid en daarnaast krijg je zicht op wat jij wel en juist niet ‘te doen hebt’: wat zijn jouw doeleinden (als man en als mens). Wat is jouw potentieel en hoe kun je dat in vrijheid en met plezier verwerkelijken?

Het jaar bestaat uit 17 woensdagavonden, een korte wandelreis naar de vulkanische Eiffel (vuur als belangrijke transformatiekracht zullen we hier uitgebreid aanspreken) en nog twee buitendagen. Door de Corona-tijd zijn er in 2020 een aantal data uitgevallen. In het overzicht hieronder zijn de vervangende data voor 2021 ook opgenomen.


Vulkaaneiffel met kraters, die op het einde van de laatste ijstijd nog actief waren!

De reis en de buitendagen zijn ook toegankelijk voor mannen die niet het hele programma volgen.

De algemene voorwaarden vind je hier.

Trainer en reisleiderTjeerd Gorter
DataWoensdagavonden 22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 18/3, 1/4, 22/4, 13/5, 27/5, 24/6, 8/7, 2/9, 16/9, 7/10, 28/10, 18/11, 2/12, 16/12 van 19.00 - 22.00. Nieuwe avonden 2021 (vervanging geannuleerde avonden 2020) 6/1, 20/1, 3/2, 17/2
Buitendagen: 4/4 en 28/11 van 10.00 - ongeveer 16.00
Eiffelreis: Wordt herpland
KostenLesgeld € 995 (inclusief lesgeld voor de Eiffelreis en de buitendagen), exclusief de organisatiekosten voor de buitenactiviteiten (reis ernaar toe, eten en onderdak). Schrijf je je alleen in voor de buitenactiviteiten, dan gelden de volgende prijzen:
Per buitendag: €70
Lesgeld Eiffel: €175
Waar? De lessen vinden plaats in Doorn
Voor wie?Voor alle mannen die minimaal een basistraining hebben gedaan, maar uiteraard ook alle mannen die al de Grote Reis of Master of vergelijkbaar elders hebben doorlopen.