Landschapsreading

De energie van landschappen waarnemen en lezen

Het is tijd dat we de aarde weer haar betekenis teruggeven en weer leren afstemmen op onze bron. DAat is voor onszelf als individu en als collectief, maar zeker ook voor de aarde wel zo fijn…
Een hele praktische manier om de verbinding met de aarde en het universum te ervaren is het ‘snappen’ van een landschap. Je leert in dit blok het landschap te lezen, vanuit het kaartbeeld, maar ook vanuit ‘het veld’. Een landschap heeft een natuurlijke laag dat de energetische gesteldheid bepaalt, bepaald door bijvoorbeeld ondergrond, vegetatie, waterstromen, het functioneren van het ecosysteem als geheel en het elektromagnetisch veld. Daarnaast is er het gebruik door de mens. In dit blok voor onze masterstudenten of readers van elders leer je de verschillende landschapslagen en landschapselementen te lezen. We zullen zowel landelijke als meer stedelijke gebieden, zoals stadswijken bezoeken en gaan lezen. Je kijkt zowel naar de energie van de ondergrond, de bodem, de processen, zo nu en dan de vegetatie en daar waar van toepassing ook de interactie met de mens.

De verschillende dagen:
23 maart: Een doorsnede door Overijssel, startend bij de zandsteen-healing-rotsen van de Isterberg (net over de grens, de oude Noordzeekust van 70 miljoen jaar geleden en van over een paar honderd jaar) via het uiterste gevarieerde Twente (inclusief de 400 jaar oude Kroeseboom) naar de heide- en bos- en kwelgebieden van de Sallandse Heuvelrug bij Nijverdal en Rijssen. We verzamelen volgende week 23 maart om 10.00 in de ochtend bij het Isterberger Waldhaus. De dag zal duren tot een uur of 17.00

11 mei: Landgoederen, buitenplaatsen en overgangen van de Utrechtse Heuvelrug naar omliggende streken. Utrecht is uniek, binnen zeer korte afstand heb je alle kenmerkende landschappen van Nederland (behalve het kustgebied en het Limburgse Heuvelland). Je hebt de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug als centraal element, ten zuiden ervan het rivierengbied, in het westen het open veenweide gebied, in het noorden naar de randmeren toe het open zeekleilandschap (oude Zuiderzee) en in het oosten het lichtglooiende dekzandgebied van de Gelderse Vallei.

29 juni: Noordhollandse Noordzeekust, met wind, water, zon en aarde en vooral de oneindigheid. Dit wordt hetzij het gebied van Heiloo met ook nog mooie gebundelde energieplekken uit de prehistorie hetzij het Nationaal Park Zuid-Kennemerland met wandelende duinen.

En op de nog opnieuw in te vullen datum (in plaats van 7 september): Dordrecht en de Biesbosch. Verschillende rivieren komen hier samen en er zijn ook de nodige invloeden vanuit zee!

Eerstvolgende blok: 23 maart, 11 mei, 29 juni, 7 september 2019.

Kosten €320, exclusief reiskosten en maaltijden onderweg en een eventueel boottochtje in de Biesbosch. Het is mogelijk dit blok parallel aan andere blokken in onze programma’s te volgen.

Voor: iedereen met een readingopleiding