Externsteine, een healing plaats!

Externsteine, een heerlijke healing-plaats!

Externsteine is een plaats die een dubbel gevoel kan oproepen. Het is een plek die al in de prehistorie voor de Germaanse volkeren (en waarschijnlijk voor hun voorgangers) van groot belang was. De Nazi’s hebben dit aangegrepen om een belangrijke ideologische status aan het gebied te geven. Het is de kunst hier goed doorheen te voelen en dan gaat er een hele healingwereld open, die waarschijnlijk meer recht doet aan de eerste volkeren, die hier woonden en rituelen uitvoerden.

Van 6 – 8 april gaan we naar Externsteine. voor een paar dagen waarin transformatie en healing centraal staan.

De leiding is in handen van Tjeerd Gorter (Splendid) en Klaas Otten (Radio-Sjamanisme).

Meer informatie volgt!